WOMENOMICS DAILY NEWS
Społeczeństwo
29. Listopada 2020

"16 dni przeciw przemocy wobec kobiet"

„16 dni przeciw przemocy wobec kobiet” to największa na świecie kampania poświęcona problemowi przemocy wobec kobiet. Została zainicjowana w 1991 r. przez Women’s Global Leadership Institute przy amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

Kampania trwa od 25 listopada do 10 grudnia każdego roku. Wybór tych dat jest nieprzypadkowy. Dzień jej rozpoczęcia to Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet, a dzień zakończenia to Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Wybór tych dat to podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.

W naszym kręgu kulturowym najbardziej powszechne są przemoc w rodzinie i przemoc seksualna wobec kobiet. Poza Europą często dochodzi także do przemocy polegającej na przymusowych małżeństwach, czy tzw. zbrodniach honoru. Innym przestępstwem popełnianym na kobietach jest okaleczanie narządów płciowych dziewczynek. Te wszystkie zachowania mają wspólny mianownik – płeć ofiar. Ich ofiarami padają kobiety dlatego, że są kobietami (...) W ramach tegorocznej kampanii “16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet”, jak każdego roku będę przypominać, że do przemocy w rodzinie dochodzi nie tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z ciężkim pobiciem kończącym się hospitalizacją. Ale to także popychanie, szarpanie, pojedyncze uderzenie. - powiedziała dr Sylwia Spurek, posłanka do Parlamentu Europejskiego w rozmowie z elle.pl

Przemoc w dobie pandemii

W tym roku problem przemocy domowej staje się jeszcze większym problemem przez sytuację związaną z pandemią i wiążącą się z nią koniecznością pozostawania w domu ze swoim oprawcą.

Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy do spraw kobiet: – Dane za pierwsze trzy kwartały tego roku, przekazane nam przez organizacje pozarządowe, które na zlecenie miasta realizują zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie pokazują, że nastąpił spory wzrost liczby osób objętych pomocą. Z zebranych informacji wynika, że w porównaniu z I kwartałem, kiedy dopiero wybuchła pandemia, w III kwartale nastąpił wzrost liczby osób objętych pomocą o 15 proc.

Jak zauważa Katarzyna Wilkołaska–Żuromska, jednocześnie w II i III kwartale tego roku nastąpił znaczny wzrost liczby porad psychologicznych (o 13 proc.) i prawnych (o 35 proc) udzielonych osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Z powodu pandemii zmieniła się również forma poszukiwania pomocy – W porównaniu z zeszłym rokiem, osoby doznające przemocy częściej zwracały się po pomoc drogą mailową. Często przebywały w zamknięciu ze swoimi oprawcami i nie mogły swobodnie rozmawiać przez telefon – podkreśla pełnomocniczka ds. kobiet. Natomiast, kiedy mieliśmy do czynienia ze ścisłym lockdownem, zgłoszeń od osób, które po raz pierwszy szukały pomocy, było ok 30 proc. mniej.

Zobacz jeszcze:
INSTAGRAM