WOMENOMICS DAILY NEWS
Womenomics
26. Luty 2020

Awans kobiet w ciąży, elastyczny czas i miejsce pracy. Praktyki wyrównujące szanse kobiet w biznesie

Inwestowanie w talenty i kompetencje oraz konkretne rozwiązania na rzecz poprawy warunków zatrudnienia mają kluczowy wpływ na wyrównywanie szans kobiet w biznesie. Klub Male Champions of Change opublikował raport podsumowujący pierwszy rok działalności.

Klub Male Champions of Change został powołany w 2018 roku z inicjatywy założycielek Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką - Olgi Kozierowskiej i Olgi Legosz oraz Ambasadora Australii w Polsce, Paula Wojciechowskiego. Głównym założeniem projektu jest działanie na rzecz wspierania różnorodności oraz promowanie równości szans kobiet i mężczyzn w biznesie, a także na rynku pracy poprzez zaangażowanie mężczyzn-prezesów. Obecnie w jego skład wchodzi 11 prezesów międzynarodowych firm działających w Polsce.

5 kluczowych obszarów według Klubu Male Champions of Change, którymi powinny zająć się wszystkie firmy, aby budować kulturę różnorodności w swoich strukturach

Bariery już w ogłoszeniu o pracę

Już na etapie ogłoszenia w procesie rekrutacji może okazać się, że język opisujący stanowisko pracy zawiera słowa, które są nacechowane płciowo. To może powodować, że na pewne ogłoszenia kobiety nie odpowiadają, uznając je za nieodpowiednie dla siebie. Rekruterzy również posiadają swoje nieuświadomione uprzedzenia (z ang. unconscious bias), które sprawiają, że mogą być nieobiektywni podczas rozmów kwalifikacyjnych, wybierając osoby podobne do siebie, bądź kierując się swoimi przekonaniami wynikającymi np. ze stereotypów kulturowych. Brak wymagań ze strony organizacji w stosunku do firm headhunterskich dotyczących proporcji kobiet zapraszanych do procesu rekrutacyjnego powoduje, że kobiety nie pojawiają się w puli kandydatów tak często, jak mogłyby, gdyby istniał taki wymóg. Bariery pojawiające się na etapie rozwoju i promocji kobiet w organizacji związane mogą być również z przekonaniami liderów oraz brakiem konkretnych wytycznych i procedur w organizacji. Brak wymagań dotyczących równości płci przy selekcji pracowników do programów rozwojowych, promocji i awansów powoduje, że procesy nie są zobiektywizowane.

Urlop macierzyński i ojcowski

Urlop macierzyński czy ojcowski nie oznacza, że firma traci pracownika i ma funkcjonować jakby go nie było. Firmy działające w ramach Klubu Male Champions of Change wprowadziły rozwiązania angażujące pracowników przechodzących na urlopy macierzyńskie i ojcowskie, a także kobiety w ciąży, w procesy planowania awansów.

Elastyczny czas i miejsce pracy

Kolejnym zagadnieniem, które dostrzegli członkowie Klubu Male Champions of Change, jest niedostateczne wykorzystywanie potencjału elastycznych form pracy. Związana jest z tym również potencjalna niechęć pracodawców do tego typu form, podparta argumentem braku rozwiązań prawnych. Temat ten wymaga od firmy zaufania do pracownika oraz odwrotnie - zaufania pracownika do firmy. Tymczasem jak wynika z raportu Deloitte aż 48% przedstawicieli pokolenia Y wskazuje elastyczne godziny pracy jako istotny element kultury organizacyjnej potencjalnych pracodawców.

Luka płacowa

Różnica płac między kobietami a mężczyznami w Polsce wynosi średnio ok. 7% na niekorzyść kobiet. Pomimo faktu, że na tle ogólnej statystyki dla Unii Europejskiej, która wynosi 16,2%, Polska wypada zdecydowanie dobrze, pozostaje nadal wiele do zrobienia. Podstawowym sposobem niwelowania luki płacowej jest audytowanie i coroczne wyrównywanie wynagrodzeń. Popularnym narzędziem staje się również wielopoziomowa weryfikacja ofert w trakcie zatrudniania pracowników, która pozwala zniwelować ryzyko powstania luk płacowych. W przypadku kobiet w ciąży lub na urlopach macierzyńskich, firmy z Klubu Male Champions of Change oferują im takie same podwyżki lub premie jak pozostałym pracownikom. Dzięki temu kobiety wracając do pracy, są na tym samym poziomie finansowym, jak pozostali pracownicy.

Różnorodność podczas debat na konferencjach biznesowych

Fora dyskusyjne, w tym konferencje i panele biznesowe, stanowią platformę wymiany doświadczeń, a także różnych perspektyw. Brak różnorodności ogranicza jakość rozmowy. Zwiększenie reprezentacji kobiet w dyskusji publicznej podniesie jej jakość merytoryczną, wpłynie na różnorodność dyskusji, a ponadto będzie zachętą dla innych kobiet do zabierania głosu w ważnych dyskusjach biznesowych. Podstawowym sposobem walki z brakiem reprezentacji kobiet w dyskusjach biznesowych była rezygnacja członków Klubu Male Champions of Change lub przedstawicieli ich firm z udziału w takich panelach.

Cały raport można pobrać ze strony Sukces Pisany Szminką

Zobacz jeszcze:
INSTAGRAM