WOMENOMICS DAILY NEWS
news
19. Marca 2019

Kobiety na Politechnikach – 6 ciekawych statystyk z raportu

" W 2018 roku ponad 11 tysięcy absolwentów kierunku Informatyka weszło na rynek pracy, z tego prawie 1,5 tysiąca to kobiety – dowiadujemy się z raportu „Kobiety na Politechnikach 2019”.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała właśnie kolejną edycję raportu dotyczącego kobiet na politechnikach, w tym na kierunkach informatycznych.

Wybrałyśmy z niego 6 statystyk, które warto znać:

1.

Udział kobiet na politechnikach rośnie. W roku 2007/2008 kobiety na uczelniach technicznych stanowiły 30,7% ogólnej liczby studentów, natomiast w roku akademickim 2018/2019 już36%. Ten wzrost to efekt konsekwentnych działań promocyjnych i świadomościowych skierowanych do uczennic szkół ponadgimnazjalnych.

2.

**Informatyka coraz bardziej popularna!**Na kierunkach informatycznych studiuje obecnie 12 155 kobiet, to o 814 osób więcej niż w ubiegłym roku akademickim, co stanowi 14,6% ogólnej liczby studentów kierunków IT. Co ciekawe, największy odsetek kobiet studiuje na kierunkach informatycznych związanych z analizą i przetwarzaniem danych (jest ich tam ponad 40%). Najmniejszy zaś na kierunku Informatyka przemysłowa – 8,9%.

3.

Niedobór specjalistów w sektorze IT jest szacowany w Polsce na 50 tysięcy osób, co w zasadniczym stopniu ogranicza możliwości rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Według prognoz do roku 2020 niedobór ten wyniesie w Europie co najmniej 1 milion osób. Jedną z dróg poprawy tej sytuacji jest uruchomienie potencjału kobiet w tym obszarze.Jak szacuje Komisja Europejska, wprowadzenie większej liczby kobiet na rynek pracy w informatyce może powiększyć europejski PKB o 9 miliardów.

4.

49% spośród pracujących na polskich uczelniach doktorów nauk to kobiety, w grupie doktorów habilitowanych kobiety stanowią 38%, a wśród profesorów – 24%. W wyższych szkołach technicznych przeważają jednak mężczyźni – 86% profesorów, 73% doktorów habilitowanych i 66% doktorów wśród kadry naukowej stanowią mężczyźni. Kobiety stanowią 27% doktorów habilitowanych i 34% doktorów (dla porównania w roku akademickim 2016/2017 było to odpowiednio 25% i 33%).Udział kobiet wśród doktorantów wyższych szkół technicznych w ostatnich pięciu latach ustabilizował się na poziomie 40%. Spośród Politechnik największy odsetek doktorantek odnotowujemy na Politechnice Krakowskiej (51,1%), Politechnice Częstochowskiej (47,7%) oraz Politechnice Gdańskiej (47,1%).

5.

Żadna kobieta nie sprawuje w tej chwili funkcji rektora takiej uczelni, a wśród 88 prorektorów jest ich zaledwie 12. Natomiast na pięciu dziekanów przypada jedna pani dziekan.

6.

Najmniejszy odsetek studentek z ogólnej liczby studentów obserwujemy na elektrotechnice, automatyce i robotyce oraz mechatronice – kobiety stanowią na tych kierunkach mniej niż 10% ogólnej liczby studentów.Kierunki zdominowane przez kobiety to biotechnologia, architektura oraz technologia chemiczna – udział kobiet wśród studentów tych kierunków kształtuje się na poziomie70% i więcej.

Raport dostępny jest na stronie dziewczynynapolitechniki.pl

Zobacz jeszcze:
INSTAGRAM