WOMENOMICS DAILY NEWS
womenomics
28. Czerwieca 2019

Kobiety są lepsze od mężczyzn w 17-stu kompetencjach przywódczych na 19, ale dopiero po 40. w to wierzą

Jak wynika z badań firmy Zenger|Folkman, kobiety są postrzegane przez swoich menedżerów, także tych płci męskiej, jako bardziej efektywne niż mężczyźni na każdym poziomie hierarchicznym i w większości obszarów funkcjonowania organizacji.

W badaniu 360° kobiety zostały ocenione jako wybitne w takich obszarach jak: podejmowanie inicjatywy, elastyczność, dążenie do samorozwoju, nastawienie na wynik czy wysoka uczciwość. Na 19 kluczowych dla lidera cech panie zostały ocenione wyżej niż panowie w 17-stu. Mężczyźni zostali ocenieni jako lepsi pod względem dwóch cech – rozwijanie strategicznej perspektywy i technicznej/fachowej ekspertyzy.

Z analiz Zenger|Folkman wynika również, że kobiety są mniej pewne siebie, to znaczy oceniają swoje kompetencje niżej niż ich rzeczywisty poziom, przy czym dotyczy to przede wszystkim kobiet poniżej 25. roku życia. Jednocześnie mężczyźni są zbyt pewni siebie i zakładają, że są bardziej kompetentni niż faktycznie są. Zmiany przychodzą z wiekiem. U kobiet zaufanie do swoich kompetencji wzrasta po 40., co ciekawe, u mężczyzn po 60. roku życia spada. Warto też zauważyć, że jak wynika z danych Zenger|Folkman, mężczyźni zdobywają tylko 8,5 pkt proc. zaufania między 25. a 60. rokiem życia, podczas gdy kobiety 29 pkt procentowych.

źródło: hbr.org

Zobacz jeszcze:
INSTAGRAM