WOMENOMICS DAILY NEWS
Womenomics
10. Sierpinia 2020

Kobiety w Ameryce Łacińskiej bez dostępu do kredytów.

Jak podaje Financial Times dyskryminacja w dostępie do pożyczek ma miejsce w Chile. Do tego kobiety tam zarabiają 65% mniej niż mężczyźni z tym samym wykształceniem.

Okoliczności wywołane Covid-19 powodują, że sytuacja tamtejszych kobiet jest jeszcze trudniejsza. 2/3 z nich przyznało, że zajmuje się wyłącznie pracami domowymi. Sytuacja z utrudnionym dostępem do kredytów dla kobiet przedsiębiorców tylko pogroszy ich sytuację ekonomiczną, ale w konsekwencji wpłynie na gospodarkę kraju.

Przyczyna utrudnionego dostępu kobiet do kredytów wynika z faktu, że to głównie mężczyźni pełniący funkcję urzędników do sprawy pożyczek odmawiają ich kobietom faworyzując własną płeć. Kluczowe jest więc wprowadzenie zrównoważenia liczby kobiet i mężczyzn na tych stanowiskach, aby przeciwdziałać dyskryminacji kobiet w dostępie do pożyczek.

Zobacz jeszcze:
INSTAGRAM