WOMENOMICS DAILY NEWS
5 PM
15. Listopada 2019

Matki i córki we współczesnej Polsce. Elżbieta Korolczuk.

Nie jest to pozycja łatwa, ale za to arcyciekawa! To niesamowite, że jak pisze autorka, pierwsze badania nad relacją matki córki zostały poddane odrębnej analizie dopiero w latach 60-tych i 70-tych XX wieku, a więc całkiem niedawno. Ale to w Europie Zachodniej. W Polsce – pierwsza i jedyna praca oparta na badaniach własnych autorki została opublikowana w 2004 przez Joannę Ostrouch.

Każda matka jest córką. Ale nie wszystkie córki zostają matkami. Elżebieta Korolczuk bierze pod lupę złożoność relacji matka - córka, pokazując na przykładzie przeprowadzonych na potrzeby publikacji rozmów, które potwierdzają tezę, iż rola matki jest o wiele lepiej określona w naszej kulturze niż rola córki.

Ta książka otwiera puszkę Pandory. Obnaża poświęcenie, pretensje, sprzeczności, różnice, dylematy w matczno - córkowym duecie.

W recenzji prof. dr hab. Hanny Palskiej czytamy:

Co to znaczy być matką córki? Jakie są doświadczenia córek? Jak matki i córki rozumieją „bycie kobietą” i jak budują swoje miejsce w świecie, w którym płeć jest jednym z głównych punktów odniesienia? Kobiecość ma być przekazywana córkom przez matki – jaką wersję kobiecości przekazały nam matki, a jaką my przekazujemy córkom? Autorka odpowiada na te pytania, analizując wizerunki relacji matka–córka obecne w polskiej kulturze popularnej i sztuce oraz doświadczenia dwóch pokoleń kobiet.

Książka ma charakter nowatorski, gdyż w polskiej literaturze z zakresu socjologii i psychologii oraz gender studies wciąż niewiele jest prac na ten temat. Unikalny jest też jej interdyscyplinarny charakter – autorka odwołuje się do badań i teorii z obszaru socjologii, psychologii społecznej, kulturoznawstwa i krytyki sztuki, wypełniając lukę w wiedzy i rozumieniu tego, czym jest związek matki i córki.

Dziś, gdy kobiety są coraz bardziej świadome swojej historii i odrębności własnych doświadczeń, szukają wiedzy o tym, co determinuje relacje między nimi – zarówno w rodzinie, jak i społeczeństwie. Ta książka dostarcza wiedzy o często najważniejszej w życiu kobiet relacji: o związku między matką a córką.

O autorce:

Dr Elżbieta Korolczuk - socjolożka, kulturoznawczyni, działaczka na rzecz praw kobiet. Pracuje na Uniwersytecie w Göteborgu oraz Uniwersytecie Södertörn w Szwecji, a także wykłada na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim. Razem z Renatą E. Hryciuk zredagowała książki „Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce” (2012) oraz „Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo polityka” (2015). W swoich badaniach analizuje, min. ruchy społeczne, nowe formy obywatelstwa oraz debaty dotyczące nowych technologii reprodukcyjnych (in vitro).

Zobacz jeszcze:
INSTAGRAM