WOMENOMICS DAILY NEWS
Womenomics
16. Stycznia 2020

Obecnie wśród rektorów polskich uniwersytetów nie ma ani jednej kobiety

Dr Anna Pokorska podzieliła się z PAP wynikami badań, które przeprowadziła wraz z zespołem z Katedry Badań nad Szkolnictwem Wyższym i Nauką UMK w Toruniu. Wiemy, że aktualnie w gronie rektorów polskich uniwersytetów nie ma ani jednej kobiety.

Od zawsze kobiety na stanowiskach rektorów uniwersytetów stanowiły marginalną grupę, można wręcz powiedzieć - zajwisko. Między 1990 a 2019 r. na publicznych nieuniwersyteckich uczelniach akademickich zaledwie jedna na 25 kadencji rektora sprawowana była przez kobietę (14 na prawie 350 kadencji). Zaś na publicznych uniwersytetach - tylko 1 na 45 kadencji (3 na 137). "Jesteśmy pod tym względem wybitni na tle Europy" - komentuje dr Pokorska, socjolożka nauki.

Kobiety są rektorami 34 spośród 200 najlepszych uniwersytetów na świecie ujętych w rankingu THE World University Ranking 2019.

Statystyczny rektor polskiego uniwersytetu to mężczyzna po 50 roku życia, który ma na swoim koncie ponadprzeciętne osiągnięcia.

Brak kobiet w gronie rektorów - mówi dr Pokorska - nie wynika ani z ograniczeń formalnych, ani z różnic w jakości pracy pomiędzy płciami. "W składzie kadry kierowniczej na uniwersytetach widać wiele ciężko pracujących kobiet. Mają one kompetencje i przygotowanie, które pozwoliłoby im kierować uczelnią. Mimo to niewiele z nich dochodzi do najwyższych funkcji" (...) Jest coś, co kobiety stopuje. Moim zdaniem to kultura organizacyjna uniwersytetu, która nie jest neutralna płciowo. Uniwersytet jest z gruntu męski"- opowiada dr Pokorska.

Im niżej w hierarchii, tym oczywiście więcej kobiet. Dr Pokorska wylicza, że na badanych uczelniach w kadencji 2016-2020 wśród prorektorów 27 proc. to kobiety, wśród dziekanów kobiety to 24 proc., a wśród prodziekanów stanowią 44 proc.

Potrzebna jest szeroka dyskusja o tym, na czym polega rola i funkcja rektora, tak aby więcej osób, mogło poczuć, że może wpisać się w ten model.

źródło: PAP

Zobacz jeszcze:
INSTAGRAM