WOMENOMICS DAILY NEWS
news
13. Luty 2019

W Polsce prawie połowa naukowców to kobiety. Wyprzedzamy średnią UE.

11 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Z tej okazji Eurostat opublikował swoje dane dotyczące udziału kobiet i mężczyzn w sektorze S&E. Polska znacząco wyprzedza średnią UE.

W Polsce sektor S&E obejmuje grupę nauki i takie kierunki studiów jak: biologia, fizyka, matematyka, statystyka oraz informatyka i grupę związaną z naukami technicznymi. Jak wynika z danych Eurostatu, w naszym kraju jest ponad 1,2 mln naukowców, z czego 581,7 stanowią kobiety. Oznacza to, że udział obu płci w sektorze nauki jest w Polsce zrównoważony i plasuje nas powyżej średniej w Unii Europejskiej, gdzie zaledwie 41% naukowców i inżynierów to kobiety.

Są Państwa w UE, w których kobiety stanowią większość naukowców i inżynierów, to Litwa (57% ), Bułgaria (53%), Łotwa (53%), Portugalia (51%) i Dania (50%). Są też takie, w których kobiety stanowią mniej niż jedną trzecią grupy naukowców, to Węgry, Luksemburg, Finlandia i Niemcy.

Zobacz jeszcze:
INSTAGRAM